ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/02/2561

  | 
  890 ครั้ง

สรพ.ประกาศผลการพิจารณาประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”        ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบของแอนิเมชั่น,ละครสั้น,ภาพยนตร์สั้น, วิดีโอINFO GRAPHIC เรื่อง “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความหลายหลากคณะกรรมจึงมีมติให้ปรับเกณฑ์รางวัลโดยจัดแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.รางวัลสำหรับผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVE)  และ รางวัลสำหรับผลงานที่สื่อความหมายได้ชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

รางวัลสำหรับผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVE)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล  25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

ทีม Dogfilm  

โดย นาย ดิษพงศ์  วงศ์อร่าม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

ทีมยังไม่ได้นอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

รางวัลสำหรับผลงานที่สื่อความหมายได้ชัดเจน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล  25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

นายภาณุภัทร์   ไทยนิยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

คุณอภิวัฒน์ เตชะสุริยะวรกุล

รางวัลชมเชย  

เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

นายวิษณุ  เกตุรุน

จาก โรงพยาบาลกุมภวาปี

รางวัล Popular Vote

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เนื่องจากกติกาที่กำหนดสำหรับการพิจารณารางวัล POPULAR VOTE ยังไม่รัดกุม สรพ.จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล POPULAR VOTE

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการพิจารณารางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ เรื่อง “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;