ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/02/2561

  | 
  1413 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 25 แห่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 25 แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;