ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 22/02/2561

  | 
  1272 ครั้ง

สรพ.ประกาศปิดระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19สถาบันฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เป็นอย่างสูง  ทางสถาบันฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ระบบการลงทะเบียนได้ปิดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. สำหรับท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถชำระเงินได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้หากท่านไม่ดำเนินการชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการสมัครเข้าร่วมประชุมทันที

ทั้งนี้สรพ.ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดกิจกรรมของการประชุมได้ที่ www.forumhai.com 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;