ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

suphannee.s 28/02/2561

  | 
  906 ครั้ง

สรพ.ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร HA900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลสรพ.ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร HA900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

จากเดิมวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ รร.นารายณ์ สีลม

สถาบันขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

จม.เลื่อนการจัดบรม


;