ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/05/2561

  | 
  792 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร สรพ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

        นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA  ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

        โดยภาคเช้าได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  Interprofessional Education on Patient Safety พร้อมรับฟังข้อสรุปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ส่วนภาคบ่ายลงพื้นที่เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลหาดใหญ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานำเสนอภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลในจังหวัด


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;