ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/06/2561

  | 
  2034 ครั้ง

สรพ.จัดทำหลักสูตร HA 041: Patient and Personnel Safety Goals: SIMPLE2     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร HA 041: Patient and Personnel Safety Goals: SIMPLE2  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะใช้ Patient and Personnel Safety Goal เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล ได้ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการนำ Patient and Personnel Safety Goal: SIMPLE เชื่อมโยงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับ ที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้

    สำหรับผู้บริหาร ทีมนำในระบบงานสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกประเภทที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.haregister.com   สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ท่านเท่านั้น

 

 

รายละเอียดหลักสูตร HA 041: Patient and Personnel Safety Goal: SIMPLE2

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;