ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/05/2561

  | 
  207 ครั้ง

สรพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ HA Quality concepts sharing workshop For Regional Network”         นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ HA Quality concepts sharing workshop For Regional Network”  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมบูลโซเชียล โรงแรมบูล โฮเทล จังหวัดนครพนม 

      การประชุมในครั้งนี้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม และศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( HACC KKU) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ให้เกิดการยอมรับและเข้าใจอย่างกว้างขวาง ในการนำแนวคิด และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน HA ไปปฏิบัติ  ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA ผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ของสรพ.ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีโรงพยาบาลจากทั้ง 13 แห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมแล้ว ยังมีคณะผู้บริหาร

อาทิ  Mr. Kenchane Thongsavat  และ Mr.Sengthong Seumlamvane และผู้ปฏิบัติงานจาก โรงพยาบาลแขวนคำม่วนเข้าร่วมด้วยกว่า 14 ท่าน 

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;