ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/06/2561

  | 
  406 ครั้ง

สรพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (2562-2565)นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (2562-2565) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม สิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี   

ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ สรพ. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม และคณะ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .. 2562-2565  และนายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่องจับเข่าเสวนา : การขับเคลื่อน สรพ. ปัจจุบันสู่เป้าหมายในอนาคตด้วย

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;