ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/06/2561

  | 
  580 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 14 แห่งเมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 14  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลแม่แตง           จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลบ้านแหลม      จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร          จังหวัดอุบลราชธานี

 สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

            โรงพยาบาลชนบท            จังหวัดขอนแก่น

             โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์      จังหวัดอุดรธานี

             โรงพยาบาลไชยวาน          จังหวัดอุดรธานี   

             โรงพยาบาลภูเรือ              จังหวัดเลย

             โรงพยาบาลสังขะ             จังหวัดสุรินทร์

              โรงพยาบาลดอนมดแดง     จังหวัดอุบลราชธานี

              โรงพยาบาลถลาง              จังหวัดภูเก็ต

              โรงพยาบาลกะพ้อ             จังหวัดปัตตานี

             โรงพยาบาลลานสกา         จังหวัดนครศรีธรรมราช

              โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     จังหวัดนครนายก

              โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง             จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;