ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/06/2561

  | 
  466 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 14 แห่งเมื่อวันที่  26 มิถุนายน  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 14  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

         โรงพยาบาลอมก๋อย           จังหวัดเชียงใหม่

         โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ    จังหวัดอ่างทอง

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลตราด            จังหวัดตราด

                        โรงพยาบาลห้วยราช          จังหวัดบุรีรัมย์

                        โรงพยาบาลบางกระทุ่ม      จังหวัดพิษณุโลก  

                        โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10   จังหวัดชลบุรี

                        โรงพยาบาลมัญจาคีรี         จังหวัดขอนแก่น

                        โรงพยาบาลคูเมือง                        จังหวัดบุรีรัมย์

                        โรงพยาบาลพนม              จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        โรงพยาบาลบ้านนาเดิม      จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        โรงพยาบาลดอนสัก          จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        สถาบันโรคทรวงอก           จังหวัดนนทบุรี

                        โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์            กรุงเทพมหานคร

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด

           การรับรองเดิมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

            โรงพยาบาลนครธน           กรุงเทพมหานคร

 

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;