ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 05/07/2561

  | 
  1268 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ Hacc ขอนแก่น จัดประชุม Northeast Reginal HA Forum ครั้งที่ 15 : คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม 

        นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับรศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เปิดการประชุม Northeast Reginal HA Forum ครั้งที่ 15 : คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     

          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาล ต่างๆ จำนวน 75 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมปรถชุม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้นกว่า 700 ท่านด้วย 

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;