ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/07/2561

  | 
  284 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพและความตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2561ศ.นพ. ชัยรัตน์ ฉายากุล , รศ.พญ. อรอุมา  ชัยวัฒน์ พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพและความตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2561  ที่จัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ของประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ยุทธศาสตรที่ 1 ฉบับแก้ไข) และการเตรียมจัดงาน Thailand Patient and Personnel Safety Day (17 กันยายน 2561)

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;