ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/09/2561

  | 
  1314 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) และต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)เมื่อวันที่  27 กันยายน  2561 คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 2  แห่ง ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้การรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

     โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

            (2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

    โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  (โรงพยาบาลกรุงเทพ

   โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ  โรงพยาบาลวัฒโนสถ  โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล)

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;