ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/10/2561

  | 
  1050 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ HACC นครชัยบุรินทร์ จัดงานประชุมมหกรรม HACC FORUM ครั้งที่ 12สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตนครชัยบุรินทร์ ( HACC นครชัยบุรินทร์)  เตรียมจัดงานมหกรรม HACC FORUM ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวความคิด " Change & collaboration for Sustainability " ในระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน  2561 ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยภายในงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลที่ส่งเข้าประกวด ตลอดจนความสนุนกสนานผสมผสานการเรียนรู้ ในเวทีย่อยหรือบูธนิทรรศการจากสรพ.ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมและจัดส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/haccnakhonchaiburin/hacc-forum12

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;