ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/10/2561

  | 
  534 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 14 แห่งเมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 14  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลบางบาล           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางดีบุก    จังหวัดภูเก็ต

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลบ้านฉาง          จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลบางปะอิน       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง      จังหวัดเชียงราย

                        โรงพยาบาลศรีสมเด็จ        จังหวัดร้อยเอ็ด

                        โรงพยาบาลบางกล่ำ          จังหวัดสงขลา

                        โรงพยาบาลบ้านบึง           จังหวัดชลบุรี

                        โรงพยาบาลนาด้วง            จังหวัดเลย

                        โรงพยาบาลคำตากล้า        จังหวัดสกลนคร

                        โรงพยาบาลบางแก้ว          จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลพญาไท 1        กรุงเทพมหานคร

 

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด    

การรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

                    โรงพยาบาลจุน    จังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;