ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/10/2561

  | 
  1985 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31สรพ.ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31

 

          สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31 ภายใต้ แนวคิด AHA : Chance Change Challenge โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย” ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือโทร 0 2534 7847 9 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Web Site : http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;