ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/10/2561

  | 
  457 ครั้ง

สรพ. เปิดการเรียนรู้ มาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 ผ่านช่องทางออนไลน์สรพ. เปิดการเรียนรู้ มาตรฐาน HA  ฉบับที่ 4 ผ่านช่องทางออนไลน์

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดช่องทางการเรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4  แบบออนไลน์  หรือหลักสูตร (EL 001)  เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้เรียนที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่  และยังเป็นการช่วยสถานพยาบาลในการประหยัดค่าใช้จ่ายการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ามารับการอบรมในหลักสูตรปกติด้วย   โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับ มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับ ที่ 4 และแนวทางในการนำมาตรฐาน HA ไปสู่การปฏิบัติ  รวมไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ แนวคิดคุณภาพในการนำมาตรฐาน HA  สู่การปฏิบัติด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสมัครได้ที่ www.haregister.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 028329496


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;