ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 01/11/2561

  | 
  8330 ครั้ง

สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานเข้าประกวด และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 20th HA National Forumสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ( 20TH  HA National Forum) ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM  เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิดหลัก “ Change & Collaboration for Sustainability”  เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต

          สถาบันจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพดีเด่นของโรงพยาบาลเข้าประกวด และสมัครเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 20 (20th  HA National Forum) โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.forumhai.com

 

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;