ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 29/11/2561

  | 
  888 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 10 แห่งเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 10  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลนาบอน          จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเชียงม่วน        จังหวัดพะเยา

                        โรงพยาบาลซำสูง             จังหวัดขอนแก่น

                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี     จังหวัดราชบุรี

                        โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 5 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล        กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสารภี             จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลพรหมคีรี         จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลตากใบ           จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรายชื่อรพ.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;