ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 29/11/2561

  | 
  701 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 4 แห่งเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอสว่างแดนดิน     จังหวัดสกลนคร

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอละงู         จังหวัดสตูล

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอเอราวัณ    จังหวัดเลย

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณ   จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อรพ.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;