ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/12/2561

  | 
  897 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 15 แห่งเมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 15  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลลานสัก           จังหวัดอุทัยธานี

            โรงพยาบาลหนองหิน        จังหวัดเลย

                        โรงพยาบาลผาขาว            จังหวัดเลย

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 แห่ง  ดังนี้

             โรงพยาบาลเถิน               จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลแม่ทา             จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลสีชมพู             จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลนาดูน             จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลบรบือ             จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลพนา              จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลไม้แก่น           จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง         จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช           จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว          จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลพุทธโสธร        จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช          จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรายชื่อ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;