ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/01/2562

  | 
  421 ครั้ง

สรพ.ขอเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม HA 305ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหลักสูตร       HA 305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562  โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561 - วันที่ 25 ม.ค. 2562 นั้น

              ในการนี้สถาบันขอเลื่อน วัน เวลา ในการจัดอบรม หลักสูตร HA 305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 2  จากเดิมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  27-29 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 3-5 เมษายน 2562 แทน 

                สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.haregister.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-832-9465, 9466, 9467, 9470, 9496


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;