ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/01/2562

  | 
  1287 ครั้ง

สรพ.ประกาศรายชื่อ 18 โรงพยาบาล 15 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข  โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “2P Safety Tech  Hackathon Camp” กับทีมนวัตกร ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ ห้องวีนัส 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

       สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “2P Safety Tech  Hackathon Camp” นี้  โครงการที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ขึ้น โดยได้ประกาศรับสมัครโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital เพื่อคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามแนวทาง (SIMPLE)2 และสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ จำนวน  18 โรงพยาบาล 15 ทีม/โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  2P Safety Hospital  พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขใน 12 ด้านตามเป้าหมายความปลอดภัย (SIMPLE)2 ต่อไป

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;