ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/02/2562

  | 
  1108 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 18 แห่งเมื่อวันที่  15 มกราคม  2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 18  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

                        โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง     จังหวัดเชียงราย

                        โรงพยาบาลกรุงไทย          จังหวัดนนทบุรี

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 14 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลเมืองจันทร์      จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพล    จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลวชิรบารมี        จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลวังโป่ง             จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลท่าแซะ           จังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลแจ้ห่ม             จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้วยยอด         จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลบึงโขงหลง       จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลบ้านธิ             จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลเสนา              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช   จังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง       จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลวิภาราม          จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด     การรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง

                    โรงพยาบาลกุมภวาปี         จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;