ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/01/2562

  | 
  1273 ครั้ง

สรพ. จัดหลักสูตรอบรม ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 รุ่นที่ 1นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประเปิดการอบรมหลักสูตร ST001: มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ ในวันที่  30 มกราคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 

โดยการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมสำรวจ  ได้แก่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ดร.อาภากร สุปัญญา ดร.อำพัน วิมลวัฒนา นพ.ทรนง พิลาลัย  ภญ.ผุสดี บัวทอง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 300 ท่าน เนื้อหาสำคัญ เป็นเรื่องเรื่องมาตรฐาน HA เครื่องมือที่ใช้ประกอบมาตรฐานใหม่ เช่น Hospital Profile 2018 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ Clinical Governance Ethical dilemma เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;