ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/02/2562

  | 
  724 ครั้ง

สรพ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ R2Rวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาถนเรนทร  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งมี นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ 6 หน่วยงานจะสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา R2R  ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวิจัย R2R  ทุกระดับในระบบสาธารณสุข ทุกระดับการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการในรูปแบบของฐานข้อมูล เว็บไซต์ จดหมายข่าว เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จะส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการบูรณาการสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการและการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงต่อไป

 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;