ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/02/2562

  | 
  789 ครั้ง

สรพ.ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบ Carousel Banner Adsสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads “เรื่อง  โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” โดยได้เชิญชวนประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขร่วมจัดส่งผลงานเพื่อสื่อสาร คุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเนื่องจากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีคะแนนการพิจารณาที่เสมอกัน จำนวน 2 ผลงาน คณะกรรมการจึงมีมติให้ปรับรางวัล โดยให้ยกเลิกรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล และให้เพิ่มรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากเดิมจำนวน 1 รางวัล เป็น 2 รางวัล  สรพ. จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads “เรื่อง  โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” ดังนี้

 

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1  รางวัล

เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   เกียรติบัตร  

นายจักรพรรดิ สอนวงษ์แก้ว    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1  รางวัล

เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

นางสาวนันท์นภัส อัศวโชติวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 2  รางวัล

เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

นางสาว อารียา ตั้งจิตต์มั่น    

นายบำรุง อิศรกุล             

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;