ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/06/2562

  | 
  260 ครั้ง

สรพ.ร่วมจัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงาน “คุณธรรม” ในตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดขึ้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการตลาดนัดคุณธรรม ในครั้งนี้มีหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม จำนวน 9 หน่วยงาน  ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการคุณธรรม และจัดกิจกรรมในพื้นที่นิทรรศการด้วย

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;