ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/07/2562

  | 
  346 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“นักสื่อสารคุณภาพ 2P Safety” ใน โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“นักสื่อสารคุณภาพ 2P Safety” ในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ  ห้องประชุม EMBER 1 อิมแพคเมืองทองธานี   

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการสื่อสาร อาทิ ดร.ศศิดิศ  ชูชนม์ คณะกรรมการบริหารสถาบัน , อาจารย์ปริญญา ชุมรุม ,คุณเกรียงไกร อมาตยกุล อดีตผู้กำกับ นักแสดง, คุณมณฑล ภักดีสุวรรณ และแอดมินเพจ   บักปัญญาลูกแม่คำหล้า มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอเทคนิควีธีการสร้างสื่อ ในยุคดิจิตอล ด้วย  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการสื่อสารของนักสื่อสารคุณภาพระบบบริการสุขภาพทั้ง 13 เขต  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกับประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ ข้อมูลประสบการณ์ผู้ป่วยและญาติในการพัฒนาระบบบริการ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ การสื่อสารเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างได้ผลและปลอดภัยด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;