ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/07/2562

  | 
  220 ครั้ง

สรพ. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  กระทรวงสาธารณสุข 

      พร้อมนำเสนอผลงานนิทรรศการที่สถาบันได้ร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิดโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;