ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/07/2562

  | 
  335 ครั้ง

สรพ.จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพสรพ.จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

 

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังเสียงข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข  องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;