ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/01/2563

  | 
  715 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 16 แห่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 16  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ              จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย         จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา        จังหวัดสุรินทร์

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสำโรง             จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสังคม             จังหวัดหนองคาย

                        โรงพยาบาลบางกรวย        จังหวัดนนทบุรี                

                        โรงพยาบาลวังสะพุง          จังหวัดเลย

                        โรงพยาบาลโนนไทย          จังหวัดนครราชสีมา

                        โรงพยาบาลรามัน             จังหวัดยะลา

                        โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา            จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลโคกสำโรง       จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

                        โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  จังหวัดชลบุรี

                        โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ           จังหวัดตาก

 

             สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่

โรงพยาบาลเอกชล 2  จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;