ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 20/01/2563

  | 
  363 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง 

เมื่อวันที่  14 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง DHSA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;