ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/02/2563

  | 
  1068 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 27 แห่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 27  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

        โรงพยาบาลบางบัวทอง        จังหวัดนนทบุรี

        โรงพยาบาลชะอำ               จังหวัดเพชรบุรี

        โรงพยาบาลแก่งหางแมว       จังหวัดจันทบุรี

        โรงพยาบาลตาพระยา          จังหวัดสระแก้ว

        โรงพยาบาลเชียงคาน          จังหวัดเลย

         โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์        จังหวัดชุมพร

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลวัดโบสถ์          จังหวัดพิษณุโลก

            โรงพยาบาลลำสนธิ           จังหวัดลพบุรี

                        โรงพยาบาลห้วยพลู           จังหวัดนครปฐม              

                        โรงพยาบาลคลองใหญ่       จังหวัดตราด

                        โรงพยาบาลเขาสวนกวาง    จังหวัดขอนแก่น

                        โรงพยาบาลนาเชือก          จังหวัดมหาสารคาม

                        โรงพยาบาลศรีสงคราม      จังหวัดนครพนม

            โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ            จังหวัดบุรีรัมย์

                        โรงพยาบาลคอนสาร         จังหวัดชัยภูมิ                  

                        โรงพยาบาลภักดีชุมพล      จังหวัดชัยภูมิ

                        โรงพยาบาลสุขสำราญ       จังหวัดระนอง

                        โรงพยาบาลหลังสวน         จังหวัดชุมพร

            โรงพยาบาลกระแสสินธุ์     จังหวัดสงขลา

            โรงพยาบาลอินทร์บุรี         จังหวัดสิงห์บุรี

                        โรงพยาบาลบึงกาฬ           จังหวัดบึงกาฬ                 

                        โรงพยาบาลนครพิงค์         จังหวัดเชียงใหม่

                        โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ        จังหวัดปทุมธานี

                        สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์    กรุงเทพมหานคร

           โรงพยาบาลวานรนิวาส      จังหวัดสกลนคร

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลน่าน              จังหวัดน่าน        

โรงพยาบาลระยอง            จังหวัดระยอง

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;