ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/02/2563

  | 
  256 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;