ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/03/2563

  | 
  3555 ครั้ง

สรพ.ประกาศ งดการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ มาตรการป้องกัน “ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง” โดยปิดพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้น

สถาบันคำนึงถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลและความปลอดภัยของผู้เยี่ยมสำรวจ จึงขอประกาศงดการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล  จำนวน 57 แห่ง ที่จัดเยี่ยมตั้งแต่ 24 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 (รายชื่อท้ายประกาศ) จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ประกาศงดการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;