ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/05/2563

  | 
  486 ครั้ง

ประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล (ฉบับที่3)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงได้ออกประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศสถาบัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;