ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 20/05/2563

  | 
  99 ครั้ง

สรพ. จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ สู้ภัย COVID -19”           แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ และนายโกเมธ  นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ โรงพยาบาล HA  โรงพยาบาลคุณภาพ สู้ภัย COVID -19” ขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้สายธาร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาทร  วรุณบรรจง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ และนายสำเนาว์  ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Face Book live  เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้และเห็นคุณค่าการทำงานของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และ DHSA  ร่วมกับชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ด้วย

          นอกจากนี้ สรพ.ยังได้ส่งมอบหน้ากากผ้าและลูกบอลรูปหัวใจเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายคปสอ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในพื้นที่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และ DHSA จำนวน 22 แห่งแห่งด้วย

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;