ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/10/2563

  | 
  2701 ครั้ง

สรพ.ประกาศใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์พิจารณาสำหรับการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย และเฉพาะโรค/เฉพาะระบบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ทำการพัฒนามาตรฐานสำหรับการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย และเฉพาะโรค/เฉพาะระบบเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย รองรับกับการพัฒนาของระบบริการสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสถานพยาบาลต่าง ๆ และสอดคล้องตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4  จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์พิจารณาสำหรับการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย และเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ดังนี้

  1. มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ( Healthcare Network System Standards)
  2. มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Standards)
  3. มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards

ทั้งนี้สถานพยาบาลที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดมาตรฐานได้ตามเอกสารแนบ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์พิจารณาสำหรับการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย และเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;