ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/06/2563

  | 
  103 ครั้ง

สรพ.จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้"สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้ร่วมกันต้านภัย COVID-19

อาจารย์วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA Thailand กล่าวว่า ทางสถาบันมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีมาตรฐานHA เป็นแนวทาง และในช่วงที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง สรพ.ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางสำหรับสถานพยาบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรค รวมถึงการดูแลผู้ให้บริการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในชุมชนทุกคน ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ต่อสู้ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี สรพ.จึงได้จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" เพื่อสร้างขวัญและมอบกำลังใจให้กับทุกท่านในครั้งนี้

ด้าน "คุณหมอนักร้อง" นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับเชิญจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรในการจัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.-14.30 น. โดยเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทางช่อง HA THAILAND FANPAGE ซึ่งในครั้งนี้ ขอส่งมอบกำลังใจให้กับนักรบเสื้อขาว และอาสาสมัครทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมโรคของรัฐบาล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางการแพทย์ อย่างเข้มแข็ง เสียสละ ทุ่มเท เพื่อต่อสู้ ยับยั้งโควิด-19

ขอขอบคุณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Mini Concert ครั้งนี้ และขอขอบคุณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) HA THAILAND ที่ให้เกียรติ "หมอนักร้อง" ของเรา เป็นวิทยากรเพื่อมอบความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

cr: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/144286/

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;