ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 23/07/2563

  | 
  91 ครั้ง

สรพ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กิตตินันท์  อรรณฆมณี  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ และนายโกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องร่มไม้สายธารชั้น 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;