ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/08/2563

  | 
  531 ครั้ง

สรพ.ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

เอกสารDOWN LOAD

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;