ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/09/2563

  | 
  92 ครั้ง

สรพ. ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 63วันนี้ (24 กันยายน 2563) แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯกระทรวงสาธารณสุข และนายโกเมธ  นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้นำเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาอนุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช

เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงงานด้านงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าเทียมเท่านานาอารยประเทศ

ประมวลภาพ กิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;