ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/10/2563

  | 
  626 ครั้ง

สรพ.ประกาศรับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สนใจ Download ใบสมัครได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;