ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/10/2563

  | 
  2148 ครั้ง

สรพ.ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital ประจำปี 2564สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล ที่ให้ความสนใจเข้าร่วม โครงการ 2P Safety Hospital ประจำปี 2564 หลังจากที่ได้เปิดให้สถานพยาบาลที่สนใจร่วมลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึง 25 ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้มีสถานพยาบาลให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน  190 แห่ง โดยผู้บริหารสถานพยาบาลทั้ง 190 แห่งจะต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟัง นโยบาย ทิศทาง แนวทางและแผนการดำเนินงานในโครงการ  2P Safety Hospital ประจำปี 2564  ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 และจะต้องดำเนินการลงทะเบียน สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมระบบ NRLS  ให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ภายในวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ด้วย 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล โครงการ 2P Safety Hospital ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;