ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 05/11/2563

  | 
  160 ครั้ง

สรพ. ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning through Healthcare Network System Accreditation ณ เขตบริการสุขภาพที่ 3            แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning through Healthcare Network system Accreditation  สำหรับเขตบริการสุขภาพเขต 3 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งส่งสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ Zoom ไปสู่จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และชัยนาท

            โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในกลุ่มโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่แพทย์ พยาบาล และทีมนำเครือข่ายการดูแลคนไข้เรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 3 ทีมคุณภาพระดับเขตหรือจังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร และทีมพี่เลี้ยง ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ และผู้เยี่ยมสำรวจ เขตบริการสุขภาพที่ 3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนการดำเนินงานสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์และแนวทางการรับรอง Healthcare Network Acrreditation  ตลอดจนวางแผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;