ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/11/2563

  | 
  116 ครั้ง

ผู้บริหารสรพ.ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “Senior Quality Leader”นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “Senior Quality Leader” รุ่น L1 : Unit Quality Leader ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

นายแพทย์กิตตินันท์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “Senior Quality Leader” นี้เป็นโครงการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ความรู้ ทักษะที่จําเป็นของบุคลากรในกลุ่ม High Potential ให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา และการใช้เครื่องมือคุณภาพ เข้าถึงหัวใจการพัฒนาคุณภาพของ A-HA เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเนื่อง โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือมายัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงการนี้จะจัดแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น  ซึ่งครั้งนี้เป็น รุ่น L1 : Unit Quality Leader มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ตรวจการและหัวหน้างาน Head of Unit  จำนวน 60 คน และ รุ่น L2 : Senior Quality Leader กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร/แพทย์/ฝ่าย/งานที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตรระดับโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์ฯ/ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ/ศูนย์ความเป็นเลิศ ระบบงานสำคัญและระบบการดูแลผู้ป่วย (CLT/CST/PTC) สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 60 คน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563, วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 และวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563  ต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;