ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 14/01/2564

  | 
  1355 ครั้ง

สรพ.เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 (21st HA National Forum)สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข  สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National  Forum ครั้งที่ 21 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” โดยสามารถลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564  โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย COVID-19  สถาบันได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมการประชุมรูปแบบ online  (Virtual Conference) เพียงอย่างเดียว  โดยหากท่านสนใจเข้าร่วมประชุม แบบ ALL access Pass  อัตราค่าสมัครเข้าร่วมประชุม 5,000 บาท สำหรับ 1 account ซึ่งสามารถเลือกเข้าเรียนรู้การประชุม แบบคละ TRACK ได้ตลอดทั้ง 3 วัน  และแบบ Ordinary Pass อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการประชุม 2,500 บาทสำหรับ 1 account  ซึ่งสามารถเลือกเข้าอบรมได้เฉพาะ 1 Tract  ตลอด 3 วัน

พิเศษ สำหรับ 6,500 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าธรรมเนียม จะได้รับกระเป่า HA Forum พร้อมชุดการเรียนรู้  ส่งถึงบ้าน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที๋ https://forumhai.com   หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;