ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 16/03/2564

  | 
  1290 ครั้ง

สรพ.ประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่2/2564ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้มีมาตรการที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตหลายพื้นที่ของประเทศ  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อให้กระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันสอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น สถาบันจึงได้ออกประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่2/2564 ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่2/2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;