ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/04/2564

  | 
  95 ครั้ง

สรพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 จากกลุ่มโรงพยาบาลนำร่องที่ทดลองใช้มาตรฐานนายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 จากกลุ่มโรงพยาบาลนำร่องที่ทดลองใช้มาตรฐาน  ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม Grand Hall  ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;